Hà Nội dựng áp phích trên phố chào đón thượng đỉnh Mỹ - Triều

7 ngày trước Hội nghị, máy bay Mỹ chở trang thiết bị đến Việt Nam, đoàn Triều Tiên khảo sát khách sạn 5 sao, đường phố Hà Nội được chỉnh trang.

Ban Video

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ năm, 21/2/2019, 07:43 (GMT+7)