Nông dân gặt lúa chạy bão Noul

Nông dân huyện Cam Lộ gặt hàng trăm ha lúa dù chưa chín hẳn để tránh bão Noul sắp đổ bộ vào đất liền dự kiến vào trưa mai 18/9.

Võ Thạnh - Hoàng Táo - Anh Phú

Trong nước Thứ năm, 17/9/2020, 18:40 (GMT+7)