VnExpress
Background Video

'Cò' Phùng Ngọc: 'Bạn bè không giúp thì tôi tự kiếm sống'

Từng nhận sự hờ hững khi gặp khó, 'Thằng Cò' một thời của phim 'Đất phương Nam' đang lăn lộn đủ nghề để mong kiếm ngày ba bữa cơm.
Giải trí  00:00 - 17/3

Nhóm phóng viên  |  

 
 
 Tags

thằng cò

Phùng Ngọc

Đất phương Nam

 
vnexpress