100 bánh cocain trị giá khoảng 800 tỷ giấu trong container phế liệu

100 bánh cocain giấu trong container chứa sắt thép, phế liệu được phát hiện tại Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải chiều 24/7.

Quang Bình - Thanh Huyền

Xã hội Thứ tư, 25/7/2018, 11:25 (GMT+7)