VnExpress
Background Video

300 người vác cát, đóng cọc cứu đê sắp vỡ

Sáng 13/10, 300 công an, quân đội cùng người dân cấp tập gia cố 100m đê sông Vinh tại phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) bị lũ xói lở.
Thời sự  14:08 - 13/10/2017

Nguyễn Hải  |  

 
 
 Tags

Gia cố thân đê

hộ đê

cấp tập hộ đê

công an phòng chống bão

khênh bao cát

vỡ đê

 
vnexpress