VnExpress
Background Video

4 điểm đặc biệt trong cuộc đại trùng tu nhà thờ Đức Bà

Thánh giá mạ vàng, hệ thống giàn giáo lớn phải lắp trong 3 tuần với camera giám sát... là những điểm nổi bật khi trùng tu nhà thờ Đức Bà.
Thời sự  09:16 - 7/7/2017

Quốc Đoan - Khánh Hoàng

 
 
 Tags

Nhà thờ Đức Bà

trùng tu

sửa chữa

mạ vàng

 
vnexpress