VnExpress
Background Video

Bệnh viện kê giường ở hội trường chữa sốt xuất huyết

Tình trạng sốt xuất huyết gia tăng mỗi ngày kiến bệnh viện phải kê giường bệnh tại hành lang, phòng hội trường để điều trị.
Thời sự  20:16 - 8/8/2017

Huy Mạnh  |  

 
 
 Tags

bệnh viện quá tải

dịch sốt xuất huyết

bệnh viện quá tải vì dịch sốt xuất huyết

bệnh nhân nằm la liệt hành lang vì quá tải

 
vnexpress