VnExpress
Background Video

Bộ Giao thông: Phương án dời trạm BOT Cai Lậy không khả thi

Đưa ra 3 phương án giải quyết vấn đề trạm BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông nhận định việc dời trạm vào tuyến đường tránh là không khả thi.
Thời sự  21:53 - 5/12/2017

Lê Huyền

 
 
 Tags

Trạm BOT Cai Lậy

Bộ GTVT

3 phương án

Di dời trạm thu phí

 
vnexpress