Cả làng lội bùn tham gia hội bắt cá

Sáng 25/8, người thôn Trà Lộc (Quảng Trị) mang theo nơm, vó, lưới… xuống đầm 20 ha tham gia hội bắt tôm, cá.

Hoàng Táo

Xã hội Chủ nhật, 25/8/2019, 22:51 (GMT+7)