VnExpress
Background Video

Căn nhà hai tầng trên cây thị gần 100 tuổi ở Nha Trang

Ông Nguyễn Văn Phúng ở Nha Trang (Khánh Hòa) chi khoảng 250 triệu đồng làm nhà hai tầng rộng 50 m2 ở trên cây thị gần ba năm qua.
Thời sự  06:52 - 11/3

Xuân Ngọc  |  

 
 
 Tags

nhà hai tầng trên cây thi

chi hàng trăm triệu đồng làm nhà trên cây

Nha Trang

cây cổ thụ

 
vnexpress