VnExpress
Background Video

Chèo thuyền bằng chân, câu mực bằng tôm giả ở Cô Tô

Huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có khoảng 1.000 người làm nghề câu mực, thu nhập bình quân mỗi ngày từ 500 đến 700 nghìn đồng.
Thời sự  00:00 - 12/8/2017

Minh Cương  |  

 
 
 Tags

Chèo thuyền bằng chân

dùng tôm giả

câu mực ở Cô Tô.

 
vnexpress