Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Trước khi bỏ phiếu kín về nhân sự cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống điện tử.

Xã hội Thứ ba, 23/10/2018, 13:48 (GMT+7)