Đàn cá thòi lòi trườn lên bờ đớp mồi tận tay chủ nuôi

Sau 8 năm được anh Hà Văn Hòa (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) nuôi và thuần dưỡng trong ao, đàn cá thòi lòi khá dạn dĩ.

Phúc Hưng - Thùy Ngân

Xã hội Thứ tư, 22/8/2018, 00:00 (GMT+7)