VnExpress
Background Video

Đặt lợp săn cua đồng miền Tây mùa nước lũ

Cua đồng miền Tây thường có nhiều nhất khi đồng ruộng vào mùa nước lũ, từ khoảng tháng 7 đến tháng 11.
Thời sự  00:00 - 29/11/2016

Bá Phúc

 
 
 Tags

Lợp cua đồng

Mùa nước lũ

Bắt cua đồng

An Giang

Miền Tây

 
vnexpress