Dựng nhà sàn bằng 200 kg nấm lim xanh ở Quảng Nam

Người dân Quảng Nam dựng mô hình nhà sàn rộng 5 m2, ốp nấm lim xanh bên ngoài với chi phí gần 400 triệu đồng để tham gia triển lãm.

Đắc Thành

Xã hội Thứ bảy, 29/12/2018, 01:00 (GMT+7)