VnExpress
Background Video

Hơn 100 nắp cống ở trung tâm Sài Gòn được vẽ tranh trang trí

Với việc vẽ tranh trên nắp cống, đơn vị thoát nước đô thị của TP HCM hy vọng người dân không xả rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Thời sự  06:00 - 13/3

Vũ Đoan  |  

 
 
 Tags

Trung tâm Sài Gòn

Vẽ tranh trang trí nắp cống

Công ty Thoát nước đô thị TP HCM

Sài Gòn

 
vnexpress