VnExpress
Background Video

Huế bắn súng thần công trên Kỳ Đài

Tối 12/2, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức bắn súng thần công bằng công nghệ điện tử trên Kỳ đài Kinh thành Huế.
Thời sự  08:19 - 13/2

Võ Thạnh  |  

 
 
 Tags

Thừa Thiên - Huế

súng thần công

bắn súng

Kỳ Đài

Kinh thành Huế

triều Nguyễn

 
vnexpress