VnExpress
Background Video

‘Làng bích họa’ ở biên giới Đông Bắc

18 bức tranh tường ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh) tái hiện đời sống của đồng bào dân tộc Dao nơi biên giới tổ quốc.
Thời sự  00:10 - 5/12/2017

Minh Cương  |  

 
 
 Tags

Làng bích họa

xã Hải Sơn

Móng Cái

Quảng Ninh

biên giới Đông Bắc.

 
vnexpress