Làng khô ở miền Tây gom vảy cá bán cho thương lái

Vảy cá thường được các hộ dân làng khô ở Đồng Tháp đổ bỏ nhưng mấy tháng qua được thương lái lùng mua 6.000 - 7.000 đồng mỗi kg.

Huy Phong - Thanh Huyền

Xã hội Thứ ba, 16/7/2019, 10:45 (GMT+7)