'Liệt sĩ' tìm lại người thân sau 39 năm nhờ Facebook

Từ Facebook của chủ doanh nghiệp cao su, gia đình đã tìm ra ông Phạm Văn Bình (64 tuổi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau 39 năm nhận giấy báo tử.  

Đức Hùng

Xã hội Thứ bảy, 10/11/2018, 11:11 (GMT+7)