VnExpress
Background Video

Lội rừng ngập mặn Cà Mau bắt ba khía trong đêm

Một đêm lội rừng đước ở Mũi Cà Mau, người dân bắt khoảng 10 kg ba khía, bán được vài trăm nghìn đồng.
Thời sự  00:00 - 10/3

Phúc Hưng

 
 
 Tags

người dân ở Cà Mau

lội rừng ngập mặn

bắt ba khía

 
vnexpress