Lội sình đào trùn làm mồi câu cá ở Vũng Tàu

Con nước xuống, khoảng 100 người tỏa đến những bãi sình mép sông và rừng đước đào bắt trùn bán làm mồi câu cá, thức ăn cho tôm.

Nguyễn Khoa - Thanh Huyền

Xã hội Thứ ba, 21/8/2018, 11:45 (GMT+7)