Máy xúc cào đất đá tìm kiếm người mất tích ở Thanh Hóa

Hai máy xúc được huy động để cào đất đá tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ cuốn ở Sa Ná (Quan Sơn, Thanh Hóa).

Lê Hoàng

Xã hội Thứ năm, 8/8/2019, 21:33 (GMT+7)