VnExpress
Background Video

Nấu cơm miễn phí cho người dân tránh bão Tembin

Tại An Thủy (Ba Tri, Bến Tre), nhiều tình nguyện viên cùng chính quyền địa phương nấu cơm phát miễn phí cho người dân những ngày tránh bão Tembin.
Thời sự  00:00 - 26/12/2017

Hoàng Nam

 
 
 Tags

nấu cơm

bão Tembin

bão số 16

Bến Tre

Ba Tri

dân trú bão

 
vnexpress