Nghề chẻ nhum bán cho thương lái ở Khánh Hòa

Đến mùa nhum, nhiều người phụ nữ ở Khánh Hòa được thuê chẻ ra lấy gạch và được trả công 30.000 đồng mỗi giờ.

Xuân Ngọc - Hoàng Thanh

Xã hội Thứ ba, 25/9/2018, 00:00 (GMT+7)