VnExpress
Background Video

Những chuyến thực tế xoay chuyển vận nước của Tổng bí thư Trường Chinh

Từ người có tư tưởng khá cứng rắn, TBT Trường Chinh thông qua những chuyến thực tế trên khắp đất nước đã thay đổi quan điểm, mở đường cho đổi mới.
Thời sự  00:00 - 19/12/2016

Thanh Tùng  |  

 
 
 Tags

tổng bí thư Trường Chinh

đổi mới

kinh tế

Phan Diễn

 
vnexpress