Nông dân Cà Mau lội ruộng thu hoạch tôm càng xanh bán Tết

Huyện Thới Bình được xem là "thủ phủ" tôm càng xanh, mỗi vụ nuôi nông dân thu lãi 30-40 triệu đồng.

Hoàng Hạnh - Thanh Huyền

Xã hội Thứ sáu, 18/1/2019, 00:00 (GMT+7)