VnExpress
Background Video

Xay tôm đất chế biến bánh phồng ở miền Tây

Từ việc làm bánh phồng tôm chỉ để tặng nhau, hiện người dân Cà Mau đầu tư máy móc sản xuất hướng ra xuất khẩu.
Thời sự  00:00 - 16/1

Phúc Hưng

 
 
 Tags

nghề sản xuất bánh phòng tôm

ở Cà Mau

xuất khẩu

 
vnexpress