Tình huống ăn vạ của Ashley Young

Young ngã khéo léo trong cấm địa dù chỉ chịu tác động rất nhẹ.

Thể thao Thứ hai, 9/4/2012, 11:46 (GMT+7)