Tổ hợp văn phòng mới có sức chứa 4.500 người của Google

Công ty Google sẽ xây khu văn phòng mới có thể chứa 4.500 nhân viên với chi phí 21 triệu USD.

Khoa học Thứ tư, 3/1/2018, 21:00 (GMT+7)