Tọa đàm trực tuyến 'Đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo'

Diễn giả GS Hồ Tú Bảo, GS Vũ Hà Văn, PGS Trần Minh Triết... cùng các chuyên gia chia sẻ các vấn đề xung quanh việc xây dựng nhân lực nghiên cứu và phát triển AI.

Khoa học Thứ năm, 22/7/2021, 15:00 (GMT+7)