Bảo vệ động vật

Trung Quốc thả loài cá tầm nguy cấp ra tự nhiên

500 con cá tầm Trung Quốc từ 1 đến 9 năm tuổi được thả xuống sông Trường Giang trong nỗ lực bảo tồn loài cá này.

Đoàn Dương

Khoa học Thứ hai, 16/4/2018, 09:31 (GMT+7)