VnExpress
Background Video

Liveshow 09 - Hương Tràm hát 'Hạ Trắng'

Hương Tràm hát 'Hạ Trắng' trong Liveshow 09 Giọng Hát Việt.
Truyền hình  07:58 - 17/12/2012
 
 
 Tags

Hương Tràm

Phạm Thị Hương Tràm

 
vnexpress