VnExpress
Background Video

Nathan Lee hát 'Belle'

Nathan Lee trình bày bài hát "Belle" trong vòng liveshow Chinh phục đỉnh cao 2014.
Truyền hình  09:11 - 24/2/2014
 
 
 Tags

Nathan Lee

Belle

Chinh phục đỉnh cao

 
vnexpress