VnExpress
Background Video

Nguyễn Duy Dũng hát 'Màu hoa đỏ'

Nguyễn Duy Dũng trình bày bài hát 'Màu hoa đỏ' trong đêm chung kết 2 Tiếng hát mãi xanh 2013.
Truyền hình  09:45 - 11/5/2013
 
 
 Tags

Tiếng hát mãi xanh 2013

Nguyễn Duy Dũng

Màu hoa đỏ

 
vnexpress