VnExpress
Background Video

Thu Thủy và Daniel thể loại Waltz và Rumba

Thu Thủy và Daniel trình diễn thể loại Waltz và Rumba trong vòng liveshow Bước nhảy hoàn vũ 2014.
Truyền hình  07:48 - 9/3/2014
 
 
 Tags

Bước nhảy hoàn vũ

Thu Thủy

Daniel

Waltz

Rumba

 
vnexpress