Vẽ chùm nho sinh động như thật

Thay vì chỉ vẽ những nét tròn, bạn có thể tạo ra chùm nho sinh động như thật bằng màu nước, màu chì và cách đổ bóng.

Giáo dục Thứ năm, 29/10/2020, 04:00 (GMT+7)