Vẽ kéo như thật

Bạn có thể tạo ra chiếc kéo như thật bằng cách sử dụng màu nước vẽ khối, màu chì hoàn thiện chi tiết nhỏ và đổ bóng.

Giáo dục Thứ bảy, 28/11/2020, 05:00 (GMT+7)