Vệ tinh mới tìm kiếm ngoại hành tinh phù hợp cho sự sống

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) dự định phóng Cheops, vệ tinh có nhiệm vụ nghiên cứu ngoại hành tinh quay quanh những ngôi sao sáng, ngày 17/12.

Khoa học Thứ sáu, 13/12/2019, 15:00 (GMT+7)