VnExpress
Background Video

'Sạn' trong phim 'Ngũ thử đại náo Đông Kinh'

Đoàn phim "Ngũ thử đại náo Đông Kinh" dùng hạt kỷ tử tạo cảnh máu tóe.
Giải trí  15:26 - 24/2/2016
 
 
 Tags

Ngũ thử đại náo Đông Kinh

Sạn trong phim

Phim Hoa ngữ

 
vnexpress