'A Comme Amour' - Richard Clayderman

Bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ dương cầm người Pháp.

Giải trí Thứ năm, 7/8/2014, 09:33 (GMT+7)