Bài hát 'Xa xanh Sơn Trà'

Bài hát "Xa xanh Sơn Trà" do nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ của tác giả Hồ Minh.

Giải trí Thứ hai, 16/2/2015, 10:14 (GMT+7)