Ban giám khảo tranh giành thí sinh Hoàng Dũng

Ban giám khảo đấu khẩu quyết liệt để lôi kéo thí sinh Hoàng Dũng trong vòng giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt 2015.

Giải trí Thứ hai, 8/6/2015, 16:01 (GMT+7)