Bảo Anh được Trần Lập vớt vào vòng trong

Huỳnh Anh Tuấn và Thảo Nguyên bị loạt.

Giải trí Thứ hai, 1/10/2012, 07:28 (GMT+7)