Bốn giám khảo ra sức lôi kéo thí sinh Thái Dương

Ban giám khảo đấu khẩu quyết liệt để lôi kéo thí sinh Thái Dương trong vòng giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt 2015.

Giải trí Thứ hai, 8/6/2015, 17:18 (GMT+7)