Bước nhảy Hoàn vũ liveshow 1: Bảo Anh và Atanas

Bảo Anh gây bất ngờ trong bài múa đương đại cùng Atanas trong liveshow 1 Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Giải trí Chủ nhật, 24/3/2013, 09:29 (GMT+7)