Ca khúc trong phim 'Thần y Hỷ Lai Lạc'

Bài hát "Nhân gian đẫm tình" trong phim "Thần y Hỷ Lai Lạc".

Giải trí Thứ bảy, 15/12/2012, 11:13 (GMT+7)