Câu chuyện hậu trường 'Jurassic World'

Êkíp làm phim chia sẻ về quá trình thực hiện phim.

Giải trí Thứ hai, 22/6/2015, 13:42 (GMT+7)