'Cerisiers Roses et Pommiers Blancs' - Paul Mauriat

Bản nhạc rộn ràng của nhạc trưởng người Pháp.

Giải trí Thứ tư, 30/7/2014, 13:45 (GMT+7)