Charlize Theron nói về vai diễn trong 'Triệu kiểu chết miền viễn Tây'

Charlize Theron nói về vai diễn, bạn diễn và bộ phim, cũng như những hình ảnh của Anna trong phim.

Giải trí Thứ bảy, 12/7/2014, 08:07 (GMT+7)